เลเซอร์กำจัดขน

IPL กำจัดขนถาวรได้อย่างไร?

IPL ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 650-950 nm ทำงานโดยการส่งผ่านแสงลงไปที่ผิวหนัง เม็ดสีของขน (melanin) จะดูดซับพลังงานแสงจาก IPL ไว้ จนเกิดเป็นพลังงานความร้อนขึ้นที่บริเวณรากขึ้น ที่อุณหภูมิ 72 °C รากขน และhair follicle จะถูกทำลาย ทำให้กระบวนการเจริญเติบโตของขนใหม่ถูกยับยั้ง ขนใหม่ที่งอกขึ้นมาจึงไม่สมบูรณ์ คือมีลักษณะ เส้นบางลง และสีจางลง ส่วนขนแก่เมื่อรากขนถูกทำลาย ขนก็จะตายและหลุดออกไปเอง (hair follicle เปรียบเสมือนบ้านของขน การเจริญเติบโตของขนเกิดขึ้นบริเวณนี้ และยังมีท่อเปิดที่ผิวด้านบนเพื่อให้ขนงอกยาวออกจากผิว)

กำจัดขนแล้วจะไม่มีขนขึ้นบริเวณนั้นอีกเลยใช่ หรือ ไม่?

การกำจัดด้วย IPL ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีขนขึ้นบริเวณนั้นอีกเลย 100% แต่หลังจบกระบวนการรักษาขนบริเวณนั้นจะลดลงประมาณ 80%  แต่ขนที่เราเห็นงอกขึ้นมาใหม่หลังการรักษาประมาณ 6-12 เดือนนั้น เกิดจาก hair follicle ที่อยู่ใกล้เคียงกับอันที่เราทำลายไปแล้วสร้างขนขึ้นมา ซึ่งตอนนั้น hair follicle เหล่านี้ยังไม่เจริญเติบโตจึงไม่มีเม็ดสีสำหรับดูดซับแสงในเวลานั้น hair follicle เหล่านี้จึงไม่ถูกทำลายไปในตอนนั้น

การกำจัดขนด้วยวิธีนี้มีความเจ็บปวดมากน้อยเพียงไร?

ขณะทำการรักษา ผู้รับการรักษาจะรู้สึกเจ็บร้อนลึกๆใต้ผิวหนัง บริเวณที่มีเส้นขนหนาแน่นหรือเส้นขนขนาดใหญ่จะรู้สึกร้อนมากกว่าบริเวณอื่น ซึ่งจะมีการประคบเย็นช่วยทั้งก่อนและหลังทำเพื่อลดอาการปวด และลดรอยแดงหลังทำ

การกำจัดขนถาวรด้วย IPL จะทำให้ผิวใต้วงแขนขาวขึ้นด้วยหรือไม่?

สาเหตุหนึ่งที่ผิวบริเวณรักแร้คล้ำก็คือ ตอขนที่งอกขึ้นมาใหม่หลังจากการโกนขน และการโกนขนทำให้เกิดการะคายเคืองกับผิว ทำให้ผิวคล้ำ การกำจัดขนด้วยการถอนหรือแวกซ์ก็ทำให้เกิดการระคายเคืองและตุ่มบนผิวเช่นกัน แต่การกำจัดขนด้วย IPL นั้นเป็นการทำลายรากขน ขนที่หลุดออกมาโดยไม่มีปุ่มรากขน จึงไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองและตุ่มที่ทำให้ผิวดูไม่เรียบ ผิวจึงขาวเนียนใสขึ้น

ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนทำการรักษา?

ควรหลีกเลี่ยงการอาบแดด ก่อนทำการรักษาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพราะถ้าบริเวณที่ทำการรักษามีสีเข้ม ผิวบริเวณนั้นจะดูดซับแสงได้เช่นเดียวกับเม็ดสีในขน อาจทำให้ผิวบริเวณนั้นไหม้ได้

ควรหลีกเลี่ยงการแวกซ์หรือถอนขนประมาณ 1-2 เดือนก่อนทำการรักษา เพราะบริเวณที่ wax รากขนบางส่วนหายไป และไม่มีเส้นขนให้ประเมินขนาดและสีขน ทำให้ไม่สามารถตั้งค่าพลังงานที่จะใช้ยิงได้ เมื่อไม่มีขนก็ไม่มีเม็ดสีให้จับพลังงานแสงเพื่อทำลายรากขน จึงไม่เกิดผลใดๆในการรักษา

ควรหลีกเลี่ยงการทำสีขนก่อนการรักษา เนื่องจากทำให้ไม่สามารถประเมินสีขนจริงได้ ทำให้การตั้งค่าพลังงานที่ใช้ยิงผิดเพี้ยนไป ผลการรักษาจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร

จะต้องทำทั้งหมดกี่ครั้ง

จำนวนครั้งในการรักษาขึ้นกับการตอบสนองกับการรักษาในแต่ละครั้ง บริเวณที่ทำการรักษา ขนาดและสีของเส้นขน สีผิว และควรทำการรักษาอย่างต่อเนื่องทุก 4-5 สัปดาห์ โดยเฉลี่ยประมาณ 5-8 ครั้ง

ผลที่ได้รับหลังการรักษา

หลังสิ้นสุดการรักษา บริเวณที่ทำการรักษาขนจะหายไปประมาณ 80% ขนที่เหลือจะมีขนาดเล็กบาง และสีจางลงมาก ผิวบริเวณที่ทำการรักษาจะเรียบเนียนขึ้น

ติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำก่อนเริ่ม

ติดต่อ

โทร: 093 504 5651
Line: @miladaclinic

ปรึกษาเรา
LINE Chat
Call Now