เกี่ยวกับ Milada Clinic

ทีมแพทย์ของเรา

dr12

พ.ญ. อัจฉรีย์ สันตินันตรักษ์
Achari santinantarak

dr21

พ.ญ. พิกุล กลิ่นหอม
Pigul Klinhom

ประกาศนียบัตร

บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบปรับรูปหน้า โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์

ปรึกษาเรา
LINE Chat
Call Now